អាស័យដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ. ២៩០, ផ្លូវជាតិលេខ ៦, ខ័ណ្ឌជ្រោយចង្វា, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា.

អ៊ីម៉ែល

info@heakragroup.com

ដំណើរការ

ថ្ងៃច័ន្ទ – អាទិត្យ……………. 8:00 – 18:00

លេខទូរស័ព្ទ

(+855) 92 711 811

(+855) 99 711 811

ផ្ញើរសារជាអ៊ីម៉ែល

Send messageclear