តើយើងជានរណា?

Heak Ra Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដែលធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មម៉ាស៊ីនភ្លើងជូនដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន​ Heak Ra Co., Ltd. នៅទូទាំប្រទេស។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងថែទាំពេញលេញសម្រាប់ការបង្កើតនិងឧស្ម័នប្រេងម៉ាស៊ូតជូនអតិថិជនទាំងអាគារពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅដ្ឋាន។

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង

  • ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានការធានាជូនដល់អតិថិជន
  • ការគាំទ្រល្អដល់អតិថិជន
  • តម្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើងទាំងអស់មានតម្លៃសមរម្យ
  • ប្រាក់កម្ចីពីធនាគារអេស៊ីលីដា

បទពិសោធន៍របស់យើង

បុគ្គលិនទាំងអស់និងដៃគូរបស់យើងគឺមានបទពិសោធនិងការបណ្តុះបណ្តាខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍សមាជិកបុគ្គលិករបស់យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 25 ឆ្នាំ។ ដូច្នេះអតិថិជនរបស់យើងអាចធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ពេលជ្រើសរើស Heakra Co. , .Ltd ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើការជាមួយយើង

សេវាកម្មលក់

យើងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលត្រូវបានប្រើទាំងប្រេងម៉ាស៊ូតនិងឧស្ម័នធម្មជាតិ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងចាប់ពី 45 KVA ឡើងទៅ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្រប់ប្រភេទដូចជា៖  CAT, Denyo, Komatsu,  Mitsubishi, Cummins, Yanmar និងជាច្រើនទៀត។

សេវាកម្មជួល

Heak Ra Co., Ltd Company គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកម៉ាស៊ីនភ្លើងឈានមុខគេ ដែលមានសេវាកម្មជួលជូនដល់អតិថិជនដែលមានតម្លៃសមរម្យ។

សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន Heakra Co. , Ltd. បានបង្កើតឡើងនិងអនុវត្តន៍គោលដៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានល្អឆ្ពោះទៅរកគោលការណ៍ស្របច្បាប់មានតម្លៃប្រកួតប្រជែងនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនៅក្នុងផែនការរយៈពេលវែងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុន Heakra Co. , Ltd. មានបុគ្គលិកសម្បូរទៅដោយបទពិសោធន៍និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេ។

សេវាកម្មជួសជុល & ថែរក្សា

Heak Ra Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្មថែរក្សា និងជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើងរបស់អតិថិជនអោយមានភាពប្រើប្រាស់បានយូរ។ អ្នកបច្ចេកទេសដែលមានបទពិសោធន៌ខ្ពស់រងចាំជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន។

អតិថិជនរបស់យើង