សេវាកម្ម

Heakra Co., Ltd ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលផ្តល់ដល់អតិថិជននូវសេវា :

 • ម៉ាស៊ីនភ្លើងលក់ (ទាំងថ្មីនិងប្រើរួច)
 • ម៉ាស៊ីនភ្លើងជួល
 • ពិគ្រោះយោបល់
 • ជួសជុលនិងថែទាំម៉ាស៊ីនភ្លើង

បទពិសោធន៍របស់យើង

ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន Heakra Co. , Ltd. បានបង្កើតឡើងនិងអនុវត្តន៍គោលដៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានល្អឆ្ពោះទៅរកគោលការណ៍ស្របច្បាប់មានតម្លៃប្រកួតប្រជែងនិងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពល្អបំផុតនៅក្នុងផែនការរយៈពេលវែងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុន Heakra Co. , Ltd. មានបុគ្គលិកសម្បូរទៅដោយបទពិសោធន៍និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេ។

ផលិតផលមានក្នុងស្តុក

យើងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលត្រូវបានប្រើទាំងប្រេងម៉ាស៊ូតនិងឧស្ម័នធម្មជាតិ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងចាប់ពី 45 KVA ឡើងទៅ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានម៉ាស៊ីនភ្លើងគ្រប់ប្រភេទដូចជា៖  CAT, Denyo, Komatsu,  Mitsubishi, Cummins, Yanmar និងជាច្រើនទៀត។

ផលិតផលថ្មីៗ

Heakra Group សូមស្វាគមន៍

LEEGA-Power-generation

Heak Ra Co., Ltd.​ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវសេវាល្អបំផុតជូនអតិថិជន។ ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងមានការខិតខំផ្លាស់ប្តូរបន្តនិងការរីកលូតលាស់ជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មនេះ។ យើងកំពុងធ្វើការឥតឈប់ឈរដើម្បីបម្រើដែលជូនអតិថិជនបានផ្លាស់ប្តូរល្អប្រសើរជាងមុនជាមួយ Heak Ra Co.,​Ltd.​ 

 • សេវាលក់ម៉ាស៊ីនភ្លើង
 • សេវាជួលម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត
 • សេវាថែទាំ
 • សេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើង
 • សេវាពិគ្រោះយោបល់អគ្គិសនី
 • សេវាប្រព័ន្ធអគ្គីសនី

បន្ថែមអំពីយើង

តើយើងជានរណា?

Heak Ra Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដែលធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មម៉ាស៊ីនភ្លើងជូនដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន​ Heak Ra Co., Ltd. នៅទូទាំប្រទេស។ យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងថែទាំពេញលេញសម្រាប់ការបង្កើតនិងឧស្ម័នប្រេងម៉ាស៊ូតជូនអតិថិជនទាំងអាគារពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅដ្ឋាន។

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង

 • ម៉ាស៊ីនភ្លើងមានការធានាជូនដល់អតិថិជន
 • ការគាំទ្រល្អដល់អតិថិជន
 • តម្លៃម៉ាស៊ីនភ្លើងទាំងអស់មានតម្លៃសមរម្យ
 • ប្រាក់កម្ចីពីធនាគារអេស៊ីលីដា

បទពិសោធន៍របស់យើង

បុគ្គលិនទាំងអស់និងដៃគូរបស់យើងគឺមានបទពិសោធនិងការបណ្តុះបណ្តាខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍សមាជិកបុគ្គលិករបស់យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 25 ឆ្នាំ។ ដូច្នេះអតិថិជនរបស់យើងអាចធ្វើការជាមួយបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ពេលជ្រើសរើស Heakra Co. , .Ltd ។

អតិថិជនរបស់យើង